Математика - Страна 2

Варигнонов теоремски примери и решене вежбе

Тхе Варигнонова теорема утврђује да ако се било која четвороугла непрекидно спаја са странама, ствара се паралелограм. Ова теорема је...

Теорем о Талесу Милета Првог, Другог и Примера

Прва и друга Тхеорем оф Тхалес оф Милетус оне се заснивају на одређивању троуглова из других сличних (прва теорема) или...

Моивреова теорема о томе шта се састоји, демонстрације и решене вежбе

Тхе Моивреова теорема примењује фундаменталне процесе алгебре, као што су моћи и екстракција корена у комплексним бројевима. Теорему је објавио...

Ламијева теорема (са решеним вежбама)

Тхе Ламијева теорема утврђује да када је круто тело у равнотежи и на дејству три копланарне силе (силе које су у...

Еуклидове теоремске формуле, демонстрације, примена и вежбе

Тхе Еуклидова теорема демонстрира својства правог трокута цртајући линију која је дијели на два нова десна трокута која су слична...

Чебишева теорема из чега се састоји, примене и примери

Тхе Чебишева теорема (или Цхебисховљева неједнакост) је један од најважнијих класичних резултата теорије вјероватноће. Омогућава процену вероватноће догађаја описаног у...

Болзанова теорема Објашњење, апликације и вежбе решене

Тхе Болзанова теорема утврђује да ако је функција непрекидна у свим тачкама затвореног интервала [а, б] и да се уверава...

Објашњење Баиес-ове теореме, апликације, вјежбе

Тхе Баиесова теорема је процедура која нам омогућава да изразимо условну вероватноћу случајног догађаја А датог Б, у смислу дистрибуције...

Оцтал Систем Хистори, Нумберинг Систем и Цонверсионс

Тхе октални систем то је систем позиционе нумерације основе основе (8); то јест, састоји се од осам цифара, које су:...