Геологија

Виллиам Смитх (геолог) биографија и допринос науци

Виллиам Смитх (1769 - 1839) био је енглески геолог, аутор прве геолошке карте острва Велика Британија. Иако је његово образовање...

Тријаске особине, подјеле, геологија, флора, фауна

Тхе Триассиц То је прва геолошка подјела мезозојске ере са приближно 50 милиона година. Био је то период транзиције на...

Силурне карактеристике, подјеле, геологија, флора, фауна

Тхе Силуриан Био је то трећи период палеозојске ере, смјештен између Ордовица и Девона. Овај период је карактерисао интензивна геолошка...

Карактеристике перма, подјела, геологија, флора и фауна

Тхе Пермиан то је био шести период палеозојске ере, између карбонског и тријаског (мезозојско доба). Продужен је за отприлике 48...

Плиоценске особине, подјеле, флора и фауна

Тхе Плиоцен То је била последња епоха неогеног периода кенозојске ере. Почело је пре око 5,5 милиона година и кулминирало...

Плеистоценске особине, подјеле, геологија, клима, флора и фауна

Тхе Плеистоцен То је прва геолошка подела квартарног периода. Одликује се ниским температурама које су покривале планету и појавом великих...

Карактеристике периода ордовиција, геологија, флора, фауна

Тхе Ордовициан период То је био један од шест периода који су интегрирали палеозојску еру. Налазила се одмах након камбријског...

Карактеристике девонског периода, геологија, клима, фауна, флора

Тхе Девонски период Била је то једна од пет подврста палеозојске ере. Она је трајала око 56 милиона година, у...

Карактеристике, подјеле, флора и фауна палеоцена

Тхе Палеоцен То је геолошка епоха која се проширила од прије отприлике 66 милиона година до отприлике 56 милиона година....